logo

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În contextul derulării raporturilor cu dumneavoastră, al utilizării website-ului de către dvs., al gestionării comunicărilor și/sau al gestionarii solicitărilor transmise de dvs. prin e-mail și/sau telefonic și/sau prin intermediul rubricii de contact (astfel cum acestea sunt detaliate in prezentul document), ENIT DOWNSTREAM SRL cu sediul in Boldești- Scăieni, județul Prahova, str Gloriei 29, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J29/123/2012, CUI RO29597803 („Operatorul” sau „Societatea”), ar putea prelucra anumite date cu caracter personal, în funcție de calitatea în care ne contactați, respectiv:
 

  1. clienți și/sau potențiali clienți persoane fizice;
  2. reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai clienților/potențialilor clienți persoane juridice;
  3. reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor/potențialilor furnizori persoane juridice;
  4. persoană fizică care transmite, în mod voluntar, CV și/sau scrisoare de intenție, pentru ocuparea unei poziții în Societate;
  5. persoană fizică care transmite, în mod voluntar, solicitări/reclamații/orice alte comunicări, fie telefonic, fie prin adresa de e-mail a Operatorului, fie prin intermediul rubricii de contact de pe website;
  6. vizitatori ai site-ului.


Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza de Operator în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor” sau „RGPD”), precum și cu orice alte reglementări aplicabile în contextul RGPD.

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate și aveți orice întrebare în legătură cu modalitatea în care Operatorul vă prelucrează datele cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la următoarele detalii de contact:


I. Colectarea datelor cu caracter personal

În funcție de situație, putem colecta datele dvs. cu caracter personal fie cu ocazia încheierii unui contract, fie în măsura în care sunt incluse în orice corespondență scrisă (prin intermediul adresei de e-mail și/sau prin rubrica de contact de pe website), fie prin intermediul apelurilor telefonice, dacă respectiva corespondență electronică și/sau convorbire telefonică cuprinde date cu caracter personal.


II. Scopul de prelucrare. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate. Temeiul legal al prelucrării

Vă rugăm să aveți în vedere că minorii sub 18 ani nu pot sa furnizeze către Societate date cu caracter personal fără consimțământul părinților sau al reprezentantului legal.

În cadrul activităților de zi cu zi, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:


1. Daca sunteți clienți/potențiali clienți persoane fizice


1.1. Scopuri de prelucrare

Operatorul ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 1.2. de mai jos, în scopul:

i. inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau derularea și/sau al executarea unui contract încheiat între Operator și dumneavoastră; și/sau
ii. de a comunica în legătură cu orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu dumneavoastră și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.


1.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Operatorul poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

i. nume și prenume;
ii. adresă de e-mail; și/sau
iii. orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea electronică transmisă (spre exemplu număr de telefon).

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu constituie o obligație legala, însă, ar putea fi necesară pentru inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract și/sau executarea contractului și/sau pentru ca Operatorul să poată soluționa solicitarea și/sau comunicarea dumneavoastră cu privire la contract.

În măsura în care nu ne furnizați aceste date, nu vom putea să încheiem și/sau să derulăm în mod corespunzător contractul încheiat cu dvs., și/sau să răspundem solicitării/comunicării dvs. cu privire la contract.


1.3. Temeiul legal al prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 1.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. b din GDPR, respectiv pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

Pentru situația în care demersurile făcute înainte de încheierea unui contract nu se bazează pe cererea persoanei vizate, Operatorul prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 1.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f din GDPR, respectiv în vederea îndeplinirii interesului legitim ce țin de posibila încheiere a unui contract cu un potențial client persoana fizica.

 

2. Dacă sunteți reprezentanți, persoane de contact, angajați și/sau colaboratori ai furnizorilor/potențialilor furnizori persoane juridice sau clienților/potențialilor clienți persoane juridice

 

2.1. Scopuri de prelucrare

Operatorul ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 2.2. de mai jos, în scopul:

i. inițierii demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau al derulării și/sau al executării contractului încheiat între Operator și entitatea pe care o reprezentați; și/sau
ii. de a comunica în legătură cu orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații și/sau solicitări si/sau comunicări realizate in contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

 

2.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Operatorul ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

i. nume și prenume;
ii. adresă de e-mail; și/sau
iii. orice alte date cu caracter personal care ar putea fi conținute de comunicarea electronică transmisă (spre exemplu număr de telefon).

Furnizarea si prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus ar putea fi necesară în contextul realizării intereselor legitime urmărite de Operator cu privire la:

i. inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau derularea și/sau al executarea unui contract încheiat între Operator și entitatea pe care o reprezentați; si/sau
ii. orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice solicitări și/sau comunicări realizate in contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat.

 

2.3. Temeiul legal al prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 2.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f) din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator cu privire la (i) inițierea demersurilor necesare pentru încheierea unui contract si/sau derularea și/sau executarea unui contract încheiat între Operator și entitatea pe care o reprezentați și/sau (ii) orice solicitare și/sau orice aspect legat de contractul încheiat cu entitatea pe care o reprezentați (inclusiv orice reclamații si/sau solicitări și/sau comunicări realizate în contextul derulării contractului) și/sau în privința căruia se fac demersuri pentru a fi încheiat

 

3. Daca sunteti o persoana fizica care aplica pentru o pozitie vacanta in cadrul Societatii


3.1. Scopuri de prelucrare

Societatea ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 3.2. de mai jos, în scopul de a analiza CV-ul și/sau scrisoarea de intenție, prin raportare la funcția/poziția pentru care solicitați angajare.


​​​​​​​3.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea ar putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

i. date de identificare: nume, prenume, locul și data nașterii, cetățenie; și/sau
ii. date de contact: număr telefon, adresă de e-mail, fax, adresă de domiciliu/reședință; și/sau
iii. imagine; și/sau
iiii. experiență profesională, studii, diplome; și/sau
iv. orice alte date cu caracter personal pe care le furnizați in mod voluntar si nesolicitat cu ocazia transmiterii CV-ului si/sau a scrisorii dumneavoastră de intenție.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi necesară în contextul încheierii și/sau executării contractului individual de muncă/colaborare cu Societatea.

Deși nu aveți obligația legala sa ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal din CV si/sau din scrisoarea de intenție, in cazul în are nu ne veți furniza aceste date, nu vom putea iniția procedurile de selecție relevante pentru a determina în ce măsura puteți face parte din echipa noastră sau nu și/sau pentru încheierea contractului individual de muncă/colaborare cu Societatea.


​​​​​​​​​​​​​​3.3. Temeiul legal al prelucrării

Societatea prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 3.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. b din GDPR, respectiv pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.

 

4. Daca transmiteti solicitari si/sau reclamatii si/sau orice comunicari, telefonic si/sau pe adresa de e-mail a Operatorului si/sau prin intermediul rubricii de contact de pe website


​​​​​​​​​​​​​​4.1. Scopuri de prelucrare

Operatorul ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 4.2. de mai jos, în scopul gestionarii și/sau soluționării solicitărilor și/sau comunicărilor de orice fel pe care le înaintați prin intermediula dresei de e-mail, prin intermediul rubricii de contact si/sau telefonic, precum si pentru a putea oferi raspunsuri acestor solicitari si/sau comunicări.

Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru acest scop nu constituie o obligație legală, însă ar putea fi necesară pentru ca Societatea să poată gestiona și/sau soluționa solicitările și/sau comunicările de orice fel pe care le înaintați prin intermediul adresei de e-mail, a rubricii de contact de pe website, prin fax sau telefonic, precum și pentru a putea oferi răspunsuri acestor solicitări și/sau comunicări.


​​​​​​​​​​​​​​4.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Societatea poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

i. date de identificare: nume și prenume; și/sau
ii. date de contact: adresă de e-mail, număr telefon; și/sau
iii. orice alte date cu caracter personal care ni le puteți comunica dumneavoastră in mod voluntar și nesolicitat, astfel cum sunt conținute de e-mail-ul/ comunicarea transmis/ă sau pe care ni le-ați putea transmite telefonic.


4.3. Temeiul legal al prelucrării

Operatorul prelucrează datele cu caracter personal menționate la punctul 4.2. de mai sus în baza art. 6 (1) lit. f din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator cu privire la analizarea și/sau soluționarea oricărei solicitări și/sau a oricărui fel de comunicare transmisă de către dumneavoastră în legătură cu activitatea și/sau produsele Operatorului.

 

5. Dacă utilizați website-ului nostru


5.1. Scopuri de prelucrare

Operatorul ar putea prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal detaliate la punctul 5.2. de mai jos, în scopul monitorizării traficului, în scopuri de securitate, precum și pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea website-ului nostru.


​​​​​​​5.2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În scopurile menționate mai sus, Operatorul poate prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

i. adresa IP;
ii. ora și data accesării website-ului.


5.3. Temeiul legal al prelucrării

Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal menționate la punctul 4.2. de mai sus în baza:

i. art. 6 (1) lit. a din GDPR, respectiv în baza consimțământului dvs., dacă este cazul;
ii. art. 6 (1) lit. f din GDPR, respectiv în scopul realizării intereselor legitime urmărite de operator.

Pentru mai multe informații, avem rugămintea să consultați Politica de Cookies Operatorul.

 

III. Destinatarii datelor cu caracter personal

Putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către: (i) angajații, colaboratorii și/sau contractorii Operatorului, care vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în vederea încheierii/executării contractului, soluționării cererii și/sau solicitării și/sau comunicării și/sau aplicației dumneavoastră și, dacă este cazul, către (ii) autoritățile şi/sau instituțiile publice competente, în limitele atribuțiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile.

Nu vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal sau datele dumneavoastră cu caracter special în afara UE / SEE.

 

IV. Actualizarea și ștergerea datelor

Operatorul trebuie să păstreze datele dumneavoastră cu caracter personal exacte și actualizate. Prin urmare, avem rugămintea să informați Societatea cu privire la orice schimbări ale datelor cu caracter personal relevante. În acest sens, puteți transmite un e-mail la adresa contact@events-garden.ro.

Vom prelucra numai datele cu caracter personal care:

i. sunt adecvate, relevante și limitate scopului pentru care sunt prelucrate; în acest sens, Operatorul nu va prelucra decât acele date furnizate de dumneavoastră care îi sunt necesare pentru îndeplinirea scopului în care sunt prelucrate;
ii. sunt păstrate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; din aceasta perspectivă, Operatorul va șterge toate datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare pentru scopurile detaliate mai sus.

 

V. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată

Conform legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiați de următoarele drepturi cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal:

i. dreptul de a accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal;
ii. dreptul de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
iii. dreptul de a solicita ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
iv. dreptul de a solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
v. dreptul la portabilitatea Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
vi. dreptul de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal;
vii. dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia: precum și
viii. dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile menționate la punctele (i) – (vii) pot fi exercitate prin depunerea unei solicitări în acest sens la următoarea adresă de e-mail: contact@events-garden.ro.

 

VI. Existența unui proces decizional automatizat și crearea de profiluri

Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creării de profiluri.